ՋՐԱՂԱՑԻ ՄՕՏ

Հիւրատուն

Թաթոյան

  • Black Facebook Icon
1/1

Շրջանը

Գեղարքունիքը մարզը կը գտնուի այսօրուան Հայաստանի Հանրապետութեան կեդրոնական մասին մէջ, հոն ուր կը գտնուին նաեւ Սեւանայ լիճի աւազանը եւ Սեւանի ազգային արգելանոցը։ Շրջանի բնական միջավայրը բնապահպանական յատուկ օրէնքներով պաշտպանուած է։ Բուսական եւ կենդանական աշխարհները բնականօրէն հարուստ են եւ այլազան։ Շրջանը արձանագրուած է ջրային թռչուններու բնական միջավայրը եղող ջրաճահճային հանդակներու պահպանութեան եւ մշտակայուն կառավարման Ռամսարի ցանկին մէջ։

Շրջանը հարուստ է նաեւ պատմական յուշարձաններով՝ կիկլոպեան պարիսպներու աւերակներ, եկեղեցիներ, նոյնիսկ ԺԳ դարու իջեւանատուն։

Շրջանը ներգրաւուած է Զբօսաշրջութեան համաշխարհային կազմակերպութեան Մետաքսի ճանապարհի զարգացման ծրագիրին մէջ։

Արկածախնդրութիւններու իսկական աշխարհ մը, ուր յայտնաբերումի ուղիները կը տանին Ձեզ ամեն օր։

© 2017 par Agnès Tatoyan 

icone-de-messagerie-400-106027233.jpg

mentions légales