ՋՐԱՂԱՑԻ ՄՕՏ

Հիւրատուն

Թաթոյան

instagram.jpg
google.JPG
  • Black Facebook Icon
07
07

07
07

1/1

Շրջանը

Գեղարքունիքը մարզը կը գտնուի այսօրուան Հայաստանի Հանրապետութեան կեդրոնական մասին մէջ, հոն ուր կը գտնուին նաեւ Սեւանայ լիճի աւազանը եւ Սեւանի ազգային արգելանոցը։ Շրջանի բնական միջավայրը բնապահպանական յատուկ օրէնքներով պաշտպանուած է։ Բուսական եւ կենդանական աշխարհները բնականօրէն հարուստ են եւ այլազան։ Շրջանը արձանագրուած է ջրային թռչուններու բնական միջավայրը եղող ջրաճահճային հանդակներու պահպանութեան եւ մշտակայուն կառավարման Ռամսարի ցանկին մէջ։

Շրջանը հարուստ է նաեւ պատմական յուշարձաններով՝ կիկլոպեան պարիսպներու աւերակներ, եկեղեցիներ, նոյնիսկ ԺԳ դարու իջեւանատուն։

Շրջանը ներգրաւուած է Զբօսաշրջութեան համաշխարհային կազմակերպութեան Մետաքսի ճանապարհի զարգացման ծրագիրին մէջ։

Արկածախնդրութիւններու իսկական աշխարհ մը, ուր յայտնաբերումի ուղիները կը տանին Ձեզ ամեն օր։

Հաղարծին
Հաղարծին
Դիլիջան
Դիլիջան
Սեւանայ լիճ եւ Սեւանավանք
Սեւանայ լիճ եւ Սեւանավանք
Նորավանք
Նորավանք
Սելիմի իջեւանատուն
Սելիմի իջեւանատուն
Տաթեւի վանք
Տաթեւի վանք
յաւելեալ
յաւելեալ
յաւելեալ
յաւելեալ
յաւելեալ
յաւելեալ